Alles Flex in Vrijplaats Leiden

10 juni, Leiden: vertoning van film “Alles flex? The Future of Work (@thefutureofwor1) @VryplaatsLeiden