Salang’t de wyn fan de wolken waait

In het tijdperk van globalisering en een Verenigd Europa lijkt de maatschappelijke betrokkenheid van burgers en hun invloed op de maatschappij kleiner te worden. De groter wordende afstand tussen burgers en machthebbers, de centralisering, bureaucratisering en het uniforme karakter van het globalisme kan mensen het gevoel geven dat ze geen invloed meer hebben op hun eigen leven en hun leefomgeving.

Salang’t de wyn fan de wolken waait toont drie verschillende situaties in het décor van Friesland, waarin mensen ‘dapper weerstand bieden’ aan deze ontwikkeling. Zij proberen allen het heft in eigen hand te nemen. Op hun eigen manier en met hun eigen redenen.
Dat verhaal wordt gecombineerd met een verhaal over een unieke Middeleeuwse geschiedenis die bekend staat als de ‘Friese Vrijheid’.
Door deze combinatie van heden en verleden ontstaat een film die zowel gaat over zelfbeschikkingsrecht als over de eeuwig durende strijd voor dat recht. Een strijd die door de hele wereldgeschiedenis heen altijd en overal weer opkomt (in het groot en in het klein).

Een strijd en een droom die lijkt te bestaan sinds de wind van de wolken waait.