Wat is Zaaigrond?

Wij produceren films en (web)series met een kritische en vaak artistieke blik op maatschappelijke thema’s.

Coördinatie: Harko Wubs
Titus Kretzschmar: Voorzitter
Cornelis Jan van der Haven: Penningmeester